Členové
 


 
Schůzek a práce Příjemných Hranic se aktuálně zúčastňují především: Petr Bajgar, Radek Fojtů, Zuzana Korábová, Jiří J. K. Nebeský, Jiří Nezhyba, Robin Pecha, Libor Ščerba, Magdalena Tvrdoňová, Petr Vystrčil a Markéta Vystrčilová (e-kontakty níž).

01.
Radomír Fojtů (*1964) - vystudoval SPŠ elektrotechnickou v Olomouci, pracoval jako servisní technik u firmy AutoCont Hranice, nyní na Městském úřadě. Ve volném čase se věnuje mládeži - bojová umění, tanec.
radomir.fojtu@mesto-hranice.cz
www: Hranicko

po volbách: člen zastupitelstva a rady města, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

02.
Mgr. Jiří J. K. Nebeský (*1974) - vystudoval gymnázium v Hranicích a filologii-češtinu v Opavě, v současnosti na civilní službě. Ve volném čase pracuje jako nezávislý publicista a historik. Organizátor iniciativy Příjemný úder.
e-mail: jjknebesky@seznam.cz
ICQ: 202257762
www: www.sweb.cz/jjkn/

po volbách: člen zastupitelstva a rady města, člen komise pro informatiku

03.
Magdalena Tvrdoňová (*1970) - podnikatelka v oblasti obchodu a marketingu se specializací na Polsko, absolventka hranického gymnázia, v současné době studuje Mezinárodní manažersko-marketingové studium VÚT Brno.
e-mail: tvrdonova@volny.cz

po volbách: členka představenstva Ekoltes Hranice, a.s.

04.
Zuzana Korábová (*1963) - absolventka SPŠ stavební Lipník. Do roku 1992 pracovala jako propagační výtvarník. Po mateřské dovolené (1 dítě, 10 let) se zabývala aranžováním, výstavnictvím, interiery a tvorbou nábytku. V současné době spolupracuje s firmou Pandos, se kterou vlastní Nábytkové studio v prostorách galerie Sklep na Masarykově náměstí.
e-mail: zuzanakorabova@seznam.cz

po volbách: od března 2005 členka městského zastupitelstva (nahradila automaticky Jiřího Nezhybu), členka komise pro regeneraci městské památkové zóny

05.
Ondřej Filip, DiS (*1977) - v současné době provozní restaurace Archa.
e-mail: ondrejfilip@hotmail.com


06.
Mgr. Jiří Nezhyba (*1973) - vystudoval gymnázium v Hranicích a právnickou fakultu UK, věnuje se azylovému a environmentálnímu právu, dnes pracovník Ekologického právního servisu v Brně. Ve volném čase herec Divadla Beruška, bubeník, zpěvák a filmový herec (např. 240 minut v Solingenu). Ze sportů má rád: tenis, cyklistiku, turistiku a kanoistiku.
e-mail: j.nezhyba@centrum.cz
ICQ: 178821771
www: www.sweb.cz/j.nezhyba

po volbách: od listopadu 2002 do března 2005 člen městského zastupitelstva, člen výběrové komise pro granty a příspěvy v oblasti životního prostředí

07.
Petr Bajgar (*1964) - absolvoval střední průmyslovou školu, pracoval jako mistr, současně dálkově studoval školu dramaturgie na JAMU a pak se věnoval amaterskému divadlu a kulturním aktivitám v Hranicích. Od 1995 do března 2002 pracoval jako oblastní vedoucí stavební spořitelny v Novém Jičíně. Dnes pracuje jako samostatný finanční poradce.
e-mail: pbajgar@cmail.cz
ICQ: 69081674

po volbách: člen finančního výboru

08.
Mgr. Petr Marek (*1974) - pochází z Prostějova, vystudoval gymnázium v Hranicích a filmovou vědu na FF UK v Praze, dnes pracuje jako odborný asistent na FAMU, věnuje se filmové publicistice a režii. Vystupuje s Divadlem Beruška a jako Muzikant Králíček. Českými kiny prošel jeho celovečerní film Láska shora.
e-mail: muzikant.krlek@post.cz
www: Unarclub

09.
Mgr. Markéta Vystrčilová (* 1974) - vystudovala hranické gymnázium a poté filozofickou fakultu UP Olomouc se zaměřením na sociologii a personální management. V současné době pracuje jako personalistka se specializací na nábor zaměstnanců. Jejím koníčkem je další vzdělávání a literatura. Ráda by se zasadila o zpřístupnění kultury v Hranicích všem vrstvám obyvatelstva.
e-mail: makapa@seznam.cz

10.
Mgr. Jana Hetmanová (*1971) - vystudovala Pedagogickou fakultu (obor vychovatelství) a Filozofickou fakultu (obor andragogika a sociologie) Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje jako průvodce a delegát pro cestovní kanceláře. Pracuje jako dobrovolník pro Sdružení pro pomoc postiženým dětem, které se zabývá pomocí rodinám se zdravotně postiženým dítětem v regionu Hranice a okolí.
e-mail: hetmanova@seznam.cz

11.
Jana Pivovarčíková (*1968) - vystudovala střední zdravotnickou školu a 2x pomaturitní specializační studium, nyní pracuje jako dětská sestra na DO.

12.
Aleš Kopecký (*1971) - vystudoval Střední odborné učiliště strojírenské v Přerově. V současné době nezaměstnaný. Ve volném čase se aktivně věnuje sportovní střelbě.

13.
Mgr. Radka Kupčíková (*1971) - vystudovala gymnázium ve Vsetíně, FF UP Olomouc (sociologie/andragogika), v současnosti pracuje jako HR manager v LGPhilips.
e-mail: radka.kupcikova@lgphilips-displays.com

14.
Libor Ščerba (*1972) - vyučil se strojním zámečníkem ocelových konstrukcí a následně vystudoval Strojní průmyslovku. Mezi jeho koníčky patří horská kola, četba knih (literatura faktu), fotografování. Nyní pracuje v AVL Moravia s.r.o. na postu Projekt Managera. Domluví se v těchto cizích jazycích: rusky, německy, anglicky, (pasivně polsky).
e-mail: libor.scerba@volny.cz
ICQ: 151388453

po volbách: do února 2005 člen kontrolního výboru

15.
Simona Pavelková, 30 let, rehabilitační pracovnice

16.
Milan Havrda, 28 let, hudebník


17.
Dominik Christel (*1975) - vystudoval gymnázium v Hranicích. V současné době studuje při zaměstnání obor dějiny umění na Ostravské univerzitě. Aktivně se účastní vytváření alternativní hranické kultury. Etabloval se do pozice významného určujícího prvku místní kultury. Je mužem stojícím v pozadí.
e-mail: Nickdo.Minik@seznam.cz

18.
Tomáš Martykán (*1979) - vystudoval střední školu se zaměřením na obor gastronomie, v současné době pracuje jako šéfkuchař v restaurantu Archa. Nějakou dobu pobýval v zahraničí, většinou v Bavorsku a Tyrolsku, mezi jeho koníčky a záliby patří gastronomie, lyžování, sport, rád se podívá na dobrý film.
e-mail: T.Martykan@centrum.cz

19.
Robin Pecha, 23 let, správce informačních technologií
e-mail: rrob@seznam.cz

po volbách: člen komise pro informatiku, člen pracovní skupiny Programu rozvoje města v oblasti životního prostředí

20
Mgr. Eva Ličmanová (*1974) - vystudovala gymnazium v Hranicích a pedagogickou fakultu v Hradci Králové (Nj-VV), 2 roky na PF UK (VV pro ZUŠ). Pracovala v dětské družině a nadaci pro děti Centrum Klídek, ve volném čase se věnuje DJjingu, cestování a textilnímu designu.
e-mail: elicmanova@seznam.cz

21.
Tomáš Lux, 30 let, podnikatel

22.
Pavel Švarc (*1973) - mladý a perspektivní, narodil se v Hranicích, žije v Hranicích a chtěl by nadále žít v Hranicích a nemuset se za to stydět.

23.
Mgr. Pavel Lukeš (*1972) - po hranickém gymnáziu vystudoval historii s filosofií na filosofické fakultě v Brně. Nyní dělá doktorát z filosofie tamtéž a z politologie v Mnichově.
e-mail: P.Lukes@gmx.de

 
 

V této tabulce jsou aktualizovány pouze kontakty a funkce v místní samosprávě, osobní údaje se vztahují k okamžiku kandidatury.

 


 
aktualizováno 16. června 2004