noviny Příjemné HranicePříjemné Hranice mají od roku 2006 v hranickém zastupitelstvu dva zástupce:

MUDr. Daniela Jablonská, lékařka
Narozena v Považské Bystrici (Slovensko), studovala lékařskou fakultu v Martině a Bratislavě, po ukončení studií práce na kožním oddělení a ambulanci v Pov. Bystrici, od 1994 žije v Hranicích, pracuje jako smluvní lékař pojišťovny na kožní ambulanci v Hranicích. Má 2 děti: dceru (21 let) a syna (17 let). V letech 1998–2006 členka zastupitelstva za ODS, 2002–2006 členka rady města, předsedkyně komise pro kulturu a zahraniční styky.

Radomír Fojtů, správce informačních technologií
Vystudoval SPŠ elektrotechnickou v Olomouci, pracoval jako horník, policista, servisní technik, dnes správce IT. Ve volném čase se věnuje mládeži – bojová umění, tanec. V letech 2002–2006 člen zastupitelstva a rady města za PH, předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Příjemné Hranice – noviny 2006
Příjemné Hranice – volební web 2006
Příjemné Hranice – web 2002–2006

Webatlas města Hranice
Nové Nebeské oči / New Sky Eyes