Restaurace Archa nabízí tento týden staročeské menu. Přijďte ochutnat – možná definitivně odsoudíte českou kuchyni jako těžkou, plnou zelí a knedlíků. Možná vás napadne: jak bysme na tom proboha mohli být dobře, když se naši předci živili tímhle?!

FOTOREPORTÁŽE:otevírání bazénu | 17.10.06
noviny Příjemné Hranice

předcházející číslo | číslo 3 | následující číslo

VÝNOSY SE ZVÝŠÍ

Výsledky voleb do rady města 30. října ukázaly, že domluvená koalice ODS, H2000, PH a Zelených/KDU-ČSL funguje jen z části – počty hlasů v tajné volbě neodpovídaly hlasům veřejně deklarovaným, a nadto se v radě ocitl nečekaně také zástupce KSČM. ODS tedy po jistém váhání koalici rozpustila a oslovila jiné partnery – ČSSD, Nezávislé, Právo a spravedlnost a poněkud nečekaně i Zelené/KDU-ČSL. Pokud bude tato nová koalice fungovat, bude mít k dispozici 13 hlasů, přičemž nutně potřebuje hlasů 12. V opozici se tak ocitnou KSČM, H2000 a PH.

Důvod první – VAZBY OSOBNÍ: Jsme svědky xtého dějství zápasu Vladimíra Juračky (H2000) a Miroslava Nehyby (ODS), který se táhne přinejmenším od roku 1998, kdy Juračka ODS opustil a vytvořil H2000. Ale kořeny bychom mohli hledat dlouho předtím. Nehyba sice není zastupitelem ani předsedou, ale fakticky ODS řídí. V zastupitelstvu vede ODS současný starosta, bývalý místostarosta, Miroslav Wildner. Že by se mu lépe "dýchalo" s jakýmkoli jiným místostarostou než je Vladimír Juračka (dříve starosta), je víc než zřejmé a pochopitelné.

Důvod druhý – NÁKLADY A VÝNOSY: V letošních volbách nestál na straně levice žádný lídr s ambicí a schopností ovládnout radnici, ODS výrazně posílila a H2000 oslabila. Pokračování dosavadní koalice (s PH) se zdálo bezprostředně po volbách nejpohodlnější, ale brzy se ukázalo, že za čtyři roky se mezi koaličními stranami spíš nahromadily problémy než že by vzniklo přátelství :-) A mimo koalici stálo hned několik stran, které byly skoro bez podmínek ochotny jít do koalice, tedy "hlavně být u toho". Pro ODS je samozřejmě a pochopitelně výhodnější vytvářet koalici s řadou malých stran (i ČSSD má jen 3 mandáty), než se silnou stranou. Obrazně řečeno: náklady budou nižší a výnosy se zvýší.

Naprosto tedy krok ODS i ostatních stran chápu. To neznamená, že z něj mám radost.

Bylo jasné, že po podivných volbách do městské rady k něčemu musí dojít, protože vznikla situace, která nevyhovovala nikomu. Každý, kdo se na mapu současného zastupitelstva podívá, uvidí, že stejně dobře mohla vzniknout koalice H2000, ČSSD, PH a dalších malých stran, která by se obešla bez ODS i KSČM. Proč taková koalice nevznikla, je už téma na jiný článek.

Ten dnešní skončeme poukázáním na slabiny té nově se tvořící koalice kolem ODS – hranická ODS provozuje poněkud "siláckou" politiku, což se jejím novým partnerům patrně nebude dlouho líbit. Zejména když ta nejdůležitější rozhodnutí budou vznikat mimo zastupitelstvo i radu. Také fungování týmu Miroslav Wildner – Radka Ondriášová – Jaroslav Sedláček (není jasné, zda to bude jen jeden z nich, nebo oba na místě místostarostů) se na první pohled nejeví jako kombinace optimální. Lze předpokládat, že v koalici brzy vzniknou odstředivé tendence – teď jde o to, jestli v opozici budou spolupracující lidé, čekající na svou příležitost, nebo jen několik rezignovaných solitérů, užírajících se pocitem křivdy. Je to na nich.
JJKN | 22. listopadu 2006
22. listopadu 2006
Webatlas města Hranice
Příjemné Hranice 2006 | 2002–6
volby do zastupitelstva 2006


LIDOVÉ INDIGO
Přišel mi e-mail s tímto textem: Na tzv. Cibulkových seznamech www.cibulka.cz se objevují jména dvou hranických zastupitelů: Jaroslav Sedláček je tu uveden jako člen Lidových milicí, tedy ozbrojené složky tehdejší KSČ, Milan Káňa byl zase veden pod krycím jménem Indigo jako důvěrník Státní bezpečnosti. Důvěrník Stb "byl vybírán z řad spolehlivých čs. občanů, kteří byli ochotni sdělovat kontrarozvědce dílčí poznatky informačního charakteru nebo jí poskytovat pomoc a služby". Oba zastupitelé kandidovali za stranu Nezávislí, žádný jiný současný hranický zastupitel se v Cibulkových seznamech neobjevuje.
Věcný styl e-mailu se mi zalíbil, informace jsem ověřil a musím říct, že je to pravda. Mě osobně zde uvedené skutečnosti netrápí, protože třeba Jaroslava Sedláčka znám ze zastupitelstva jako jednoho z těch, s kým se "dalo mluvit". Nicméně pro vznikající koalici kolem ODS, v níž figurují také Nezávislí, to může být vážný problém. Jak se s tím třeba vyrovnává antikomunistická rétorika Zelených?
HRANICKÉ KŘÍŽE – III
Jeden ze starých hranických křížů se nachází u bývalé pošty na Třídě 1. máje – dříve Horní ulici. Je to vlastně nejstarší kříž v centru města, náboženská úcta ho ovšem už neprovází. Motorizace 20. století a rozšíření vozovky ubralo kříži životní prostor a zesoukromění náboženské víry mu zase (na frenventované hlavní třídě) vzalo ctitele. Dnes v okolí kříže přebývají hlavně popelnice, eventuálně slouží jako odpočívadlo pro ty, kteří čekají na autobus.

Na poměrně vysokém podstavci je čtyřhraný sloupek, zdobený reliéfem Panny Marie (nad ní držák na lucernu) a ze stran: sv. Jan Křtitel (vpravo), a snad sv. Josef (vlevo). Kříž má zepředu reliéf lebky a hnátů a jetelová zakončení, což signalizuje barokní dobu zrození sochy. Na sloupku čteme letopočet 1832, jde ovšem jen o rok rekonstrukce či opravy kříže. Rok vzniku je vytesán na samém spodu sloupku, dnes lze sotva přečíst čísla 17?0. Bohumír Indra dedukoval nejistě letopočet 1748. Indra našel v archivním materiálu odkaz 35 zlatých měšťana Jana Frantíka na sochy Krista na Horní ulici a Panny Marie v polích (u popraviště, dnes na sídlišti Pod Nemocnicí). Rok odkazu neuvádí, socha Panny Marie nesla letopočet 1731. Frantík zemřel až roku 1753. Pro náš kříž bych navrhoval čtení 1730. Představme si postavení tohoto kříže jako výraz dobové módy – sochy se daly na pochod z interiérů do terénu.
větší foto