Krátká historie Příjemných Hranic
 


 
@ V květnu 2002 vydala iniciativa Příjemný úder noviny Příjemné Hranice, které obsahovaly mj. inzerát:
PŘÍJEMNÝ ÚDER HLEDÁ
Hranice jsou nyní podle nás ve špatných rukou. Aby tento stav netrval i po letošních podzimních volbách, uvažujeme o vlastním volebním seskupení. Je ale velmi málo těch, kteří by zastupitelskou práci mohli a chtěli dělat, a přitom byli zároveň dost rozumní a neúplatní. Kdo by se chtěl pokusit podílet na této snaze, ať nás kontaktuje na adrese: puder@seznam.cz.
Pětici "příjemných úderníků" [Marek, Nebeský, Nezhyba, Pavlištíková-Vystrčilová & Ščerba] se však neozval nikdo.

Libor Ščerba na mítinku PH

@ Teprve těsně před termínem odevzdání kandidátních listin se prostřednictvím Vladimíra Juračky z volební strany Hranice 2000 kontaktovali s Příjemným úderem ["Nebeského" skupina] další dvě skupiny lidí ["Fojtůova" a "Korábové"], kteří byli ochotni kandidovat za novou volební stranu v Hranicích.
V pondělí 19. srpna 2002 se v cukrárně Archa sešlo 16 zájemců (+3 hosté), kteří si řekli, jak velký zájem o kandidaturu a práci zastupitele mají. Složitým hlasováním pak vzniklo pořadí na kandidátní listině. První místo na kandidátce získal Radek Fojtů, lídrem se stal Jiří J. K. Nebeský. Byl zvolen název Příjemné Hranice.

Příjemné Hranice, 16. října 2002

@ 26. srpna byla po pracném shánění všech 23 kandidátů zaregistrována kandidátní listina volební strany, kterou zaštítila skomírající Občanská demokratická aliance. Následující dva měsíce byly vyplněny předvolební kampaní strany č. 6:
- Jsme mladí - náš věkový průměr je 29,9 roku.
- Jsou mezi námi malí i velcí, hezcí i oškliví, pracující i studující.
- Žijeme v Hranicích rádi, ale některé věci nám tu hodně vadí, tak se snažíme o změnu.
- Již od roku 1999 systematicky upozorňujeme na přehmaty hranické radnice.
[viz volební program]
[též Příjemné Hranice v tisku]@ V komunálních volbách (1.-2. listopadu 2002) obsadily Příjemné Hranice 4. místo - získaly 13,97% odevzdaných hlasů a 3 zastupitelská křesla (pro Fojtů, Nebeského a Nezhybu) [podrobné výsledky]. Vzápětí se odehrála povolební jednání, která vyústila ve "vládná" koalici stran Hranice 2000 (3 křesla v radě města), Příjemné Hranice (2) a ODS (2).@ V povolební euforii pokračovaly pravidelné schůzky Příjemných Hranic, ale počet účastníků se zúžil na skupinu cca šesti lidí. Nastala práce v radě města, zastupitelstvu, ve výborech a komisích atd., o které by měly informovat tyto internetové stránky.
Ukázalo se, že spolupráce v rámci koalice nebude jednoduchá. Názory na některé otázky (např. informační politika) jsou dost rozdílné. Důvodem je snad generační nesoulad mezi koaličními uskupeními. Idea "nové radnice", která stojí za programem PH, je také nesnadno slučitelná s mnohaletým angažmá části koaličních partnerů v komunální politice...
Ze strany PH je zase účinné prosazování bodů programu oslabováno zaneprázdněností jednotlivých zastupitelů za PH, špatnou komunikací a koordinací snah. "Rychlý elán" nadšení, tak příznačný pro všechny lidi na světě, se v průběhu roku 2003 vyčerpal, takže počet "živých" členů PH dnes nedosahuje ani deseti.

@ Četnost schůzek členů PH (nakonec výhradně v restauraci Archa) postupně klesala. Ještě v první polovině roku 2004 byly schůzky relativně pravidelné, avšak velmi střídmě zastoupené - kromě stabilního zastupitele Nebeského, skoro stabilního zastupitele Nezhyby a sporadického zastupitele Fojtů, přicházeli Petr Bajgar, Libor Ščerba (do svého odsunu do Austrálie a do Brna), občas Magda Tvrdoňová. V následujícím období jsou schůzky velmi sporadické. Celkový rozpad vazeb se ještě o něco prohloubil odchodem Jiřího Nezhyby ze zastupitelstva (na jeho místo v březnu 2005 nastoupila Zuzana Korábová). Momentálně je dráha PH podobná supernově, kterou nyní pozorujeme ve stádiu faktického zániku. To nic nemění na tom, že jednotlivci za PH dokážou občas prosazovat dobré věci, ale už nereprezentují žádnou existující politickou skupinu... možná to tak ale bylo vždycky :-)

@ V průběhu roku 2005 se PH (jako PH) sešly na třech schůzích. Zuzana Korábová úspěšně nahradila Jirku Nezhybu, takže je dnes pravděpodobně nejaktivnějším členem PH. Plány a představy se v průběhu třetího roku "na radnici" smrskly do snahy "pomáhat dobrým věcem" a "prosadit kulturní klub" (s pracovním názvem Tunel). Což je na jednu stranu výsledek trochu zoufalý, na druhé straně snad ještě realistický. Živé PH dnes sestávají z Korábové, Tvrdoňové, Bajgara, Fojtů, Nezhyby a Nebeského. Ke konci roku 2005 došlo k mírné aktivizaci "strany" a intenzivně se probírá, zda v listopadu 2006 jít do voleb znovu, nebo nic.

 


 
aktualizováno 19. ledna 2006