Volební program Příjemných Hranic pro komunální volby 2002
 


 
[volební kampaň] -- [volební výsledky]

Od voleb v roce 1998 ovládá Hranice skupinka lidí, kteří se chovají špatně: zamlčují důležité informace, přidělují svým firmám mnohamilionové městské zakázky, jsou arogantní a mstiví.
Protože to chceme změnit, nezbývá nám nic jiného než kandidovat do městského zastupitelstva.
Říkáme si Příjemné Hranice.

- Jsme mladí - náš věkový průměr je 29,9 roku.
- Jsou mezi námi malí i velcí, hezcí i oškliví, pracující i studující.
- Žijeme v Hranicích rádi, ale některé věci nám tu hodně vadí, tak se snažíme o změnu.
- Již od roku 1999 systematicky upozorňujeme na přehmaty hranické radnice (http://hranice.tripod.com/zastupitele).

Jestliže budeme zvoleni, budeme prosazovat následující cíle:

1. radnice bude sloužit občanům = rozšíření "úředních hodin", otevřené informování občanů o činnosti zastupitelstva, o průběhu výběrových řízení atd.

2. místo investic do průmyslových zón bude město opravovat chodníky, silnice, budovat cyklistické stezky atd. = zpříjemňovat život obyvatelům Hranic a ne nadnárodním koncernům.

3. radnice bude financovat monitorování kvality ovzduší a vody a pravdivě o výsledcích informovat občany.

4. město bude podporovat občany ve výstavbě bytů, ale nebude stavět stále nové a nové městské byty.

5. radnice vyřeší dlouhodobě neuspokojivý stav podpory hranické kultury = vytvoření městem financovaného kulturního centra.

 

 
VOLEBNÍ PROGRAM:

1. radnice bude sloužit občanům
Současné vedení radnice informuje o všem nepodstatném, ale pokud se začnete zajímat o případy, ve kterých pochybil úředník či zastupitel, setkáte se s "tajnůstkařstvím", zkreslováním či přímo s nezákonným zatajováním informací. Dvakrát byla podána žaloba na Městskou radu a Krajský soud dal iniciativě Příjemný úder opakovaně zapravdu a označil jednání rady za nezákonné. Budeme usilovat o to:
- aby všechny záznamy i zápisy z jednání zastupitelstva a rady byly veřejně přístupné
- aby jednání byla přenášena kabelovou televizí
- aby byly zveřejňovány dostatečné informace o výběrových řízeních, o zakázkách jednotlivým firmám, o důležitých stavebních řízeních atd.
Nejsme spokojeni s tím, že "úřední hodiny" Městského úřadu stále ignorují zájem většiny občanů města a také s tím, že někteří úředníci jednají s občany stále z pozice moci. Budeme usilovat o to:
- aby byly rozšířeny "úřední hodiny"
- aby občané mohli dát najevo spokojenost či nespokojenost s prací jednotlivých úředníků a na celkové výsledky byl brán zřetel při odměňování, případně prodlužování pracovního poměru, úředníků

2. zpříjemňovat život obyvatelům Hranic

Je fakt, že vybudováním průmyslové zóny pro továrnu Philips se Hranice proslavily, ale očekávané zvýšení zaměstnanosti se v Hranicích ve větší míře nedostavilo, také nad ekologickými dopady provozu visí řada otazníků, nehledě k tomu, že po případném odchodu firmy, zůstane v Hranicích obrovský areál, pro který bude sotva možné najít nové využití.
Nechceme přetvořit Hranice v průmyslové město obklopené nevzhlednými továrnami, chceme žít v pokud možno zdravém ovzduší a občas se i vykoupat v Bečvě. Místo budování průmyslových zón budeme usilovat o to:
- aby byly sjízdné vozovky a opravdu schůdné chodníky
- aby vznikly nové parčíky, byly vybudovány cyklistické stezky, prostory pro venčení psů atd.
- aby vznikaly hezké a nápadité stavby, na které se budeme rádi dívat, aby došlo k úpravě alespoň některých "zoufale" vyhlížejících lokalit, např. 1. máje, Nová ulice, Hromůvka...
- aby město financovalo pravidelný monitoring kvality ovzduší a vody a o jeho výsledcích občany pravdivě informovalo
- aby bylo přehodnoceno placení za odvoz odpadu a aby byl k dispozici dostatek (nezaplněných) kontejnerů na tříděný odpad - je ostudné, že v Hranicích se třídí sotva 3,5% všeho odpadu (v ČR je to 7%, v EU 42%)!
- aby se město při posuzování větších investičních projektů obracelo na odborníky a zastupitelstvo rozhodovalo teprve na základě znalosti několika odborných posudků

3. výstavba nových bytů
Současné vedení radnice se chlubí budováním nových bytů a ze "skromnosti" mlčí o tom, že drtivá většina stavebních investic je obstarávána firmami tak či onak spojenými přímo se členy městského zastupitelstva. Mnohamilionové městské zakázky zastupitelským firmám představují neuvěřitelný konflikt zájmů a neměli bychom je tolerovat. Domníváme se, že bytovou výstavbu je potřeba podporovat především výhodnými půjčkami občanům, prodejem pozemků s vybudovanou infrastrukturou za minimální cenu atd. Bude také potřeba provést revizi územního plánu z počátku 90. let, který neodpovídá dnešnímu stavu města a na jeho základě připravit kvalitní koncepci rozvoje - Hranice by se měly měnit k lepšímu a ne k horšímu.

4. hranická kultura
V Hranicích po mnoho let chybí vhodný prostor, kde by bylo možno pořádat divadelní představení, větší koncerty atd. Také celková kulturní politika města se nám zdá nevyvážená - zatímco není nouze o výtvarné výstavy, kulturní a sportovní akce zaměřené na širší publikum město podporuje málo. Chceme:
- vytvořit víceúčelové kulturní centrum, které bude nabízet svůj prostor ke kulturním akcím za minimální nájem a zároveň bude přímo iniciovat či financovat akce, které nemohou být ziskové
- právě prostřednictvím kulturních akcí chceme podporovat rozvoj "občanské společnosti", naším ideálem je město, v němž se cítí dobře zahrádkáři, posluchači vážné hudby, hasiči, rockeři, fotbalisté, matky s malými dětmi, psíčkaři, tanečníci, důchodci, házenkáři, hokejisté, turisté... i myslivci.

 


 
3. října 2002