Příjemné Hranice
        heja!
slunéčko


Město pro rodiče s dětmi – nová mateřská školka
Budeme usilovat o vznik nové mateřské školky v Hranicích, protože ty současné jsou beznadějně přeplněny. Buď školku zřídí přímo město (tak jako zřizuje 5 dalších), nebo podpoří někoho, kdo by chtěl zřídit školku soukromou.

V zastupitelstvu budeme podporovat projekty, které zpříjemní život mladým rodinám:
• zprůjezdnění centra města pro cyklisty, dobudování cyklostezky Hranice–Lipník a další rozvoj cyklostezek
• výraznější podpora úspěšným občanským sdružením a organizacím zaměřeným na děti, mládež a sociální problematiku (Dům dětí a mládeže, Dráček, Elim, Charita, Kappa Help ad.)
• úprava chodníků pro bezbariérovou jízdu s kočárky, invalidními vozíky i kolečkovými bruslemi
• stabilní finanční podpora hranické nemocnice ze strany města
• pod zámkem u Veličky vybudování parčíku pro rodiče s dětmiMěsto pro mladé – fungující kulturní klub
V roce 2006 se nám po dlouhých bojích podařilo prosadit vybudování kulturního klubu v zámeckých sklepích. Otevírat by se měl již v červnu 2007, pokud jeho budování nově zvolené zastupitelstvo náhodou nezastaví. Nebylo by to pro nás překvapením, řadě zastupitelů totiž tento klub připadá zbytečný, protože sami „za kulturou“ už dávno nechodí. Je na vás, jestli v Hranicích bude, nebo nebude „kam chodit“.

Před problémem nudící se mládeže, která se z nedostatku jiných možností věnuje alkoholu a drogám, nemůžeme zavírat oči:
• u letního kina vybudování multifunkčního parku pro kulturní akce a „neorganizované sporty“ – skate, bike, plážový volejbal, petanque, lezecká stěna, příp. lanové centrum
• na sídlištích Hromůvka a Nová podpoříme vznik klubů pro mladé se stolním tenisem, fotbálkem, internetem atd.
• na náměstí mobilní kluziště pro zimní období a mobilní pódium na léto
• výrazné rozšíření nabídky kulturních akcí – koncerty, divadla i jarmarky na náměstí, další akce v klubu
• hlubší zapojení hranických středních škol do kulturního života města, např. společný majálesMěsto pro všechny generace – peníze na sídliště
Hranice jsou příliš velké na to, aby každý znal problémy všech částí města. Lidé ze Struhlovska mají jiné problémy, než lidé žijící Pod Bílým kamenem. Zatímco intergované obce Hranic (Drahotuše, Velká, Slavíč, Valšovice, Lhotka, Uhřínov, Středolesí a Rybáře) mají své osadní výbory, které mohou rozhodovat o menších investicích, v Hranicích existuje pouze zastupitelstvo. To logicky dává přednost investicím do míst, která znají všichni, a okrajová sídliště chátrají. Domníváme se, že řešením této situace by bylo vytvoření „místních rad“, pro jednotlivé lokality. „Místní rady“ by měly každoročně k dispozici určitou pevně danou sumu peněz, z níž by se financovaly např. opravy a budování chodníků, laviček, hřišť atd. Větší investice by zůstaly v rukou zastupitelstva. Detaily koncepce by byly připraveny tak, aby od ledna 2008 mohla začít fungovat. V případě, že toto řešení neprosadíme, budeme usilovat alespoň o to, aby zastupitelstvo garantovalo pro každé hranické sídliště na opravy a rozvoj pevnou roční částku podle počtu obyvatel – předběžně navrhujeme 500 Kč na obyvatele a rok, např. pro Cementářské sídliště by to bylo 157.000 Kč ročně, pro Novou 577.000 Kč ročně, pro Hromůvku 887.000 Kč ročně. Jednorázové investice situaci sídlišť neřeší, nutná je systémová změna.
@ více k tématu + fotogalerie

Budeme podporovat širší zapojení občanů do rozhodování a svobodný přístup k informacím:
• k nejdůležitějším problémům města referenda či veřejná hlasování
• zachováme nově zavedenou možnost osadních výborů, základních i mateřských škol rozhodovat o svých penězích
• přenosy z jednání zastupitelstva na internetu a kabelové televizi
Pro podnikající i nepodnikající Hraničany bychom rádi:
• narozdíl od současné praxe posuzovat výhodnost nabídek také podle toho, kolik prací budou realizovat firmy se sídlem v Hranicích
• pravidelné trhy na náměstí i s prezentací místních firem
• rozvoj turistického ruchu investicemi do kvalitního turistického zpřístupnění atraktivních lokalit
• důsledná kontrola v oblasti dodržování ekologických limitů
• častější svoz odpadu ze sídlišť a rozšíření míst pro sběr tříděného odpadu
• revize územního plánu a investice do infrastruktury s cílem podpořit výstavbu rodinných domů
• pokračování prodeje městských bytů, část neprodaných bytů vyčlenit jako startovní byty s užíváním na dobu určitou
   • na úvod

   • volební program

   • přehled kandidátů

   • včera a dnes

   • aktuální zprávy

   • kontakt

volby, 20.-21. X. 2006