Příjemné Hranice a volby 2006
 


 V říjnu letošního roku se odehrají další volby do obecního zastupitelstva. Členové Příjemných Hranic se po delších debatách rozhodli podruhé se ucházet o přízeň voličů. Momentálně probíhá sestavování kandidátky, provázené obligátním problémem všech hranických stran – nedostatkem zájemců. Kandidátky musí být oficiálně uzavřeny v půlce srpna. Zároveň samozřejmě běží hledání a formulování volebního programu. Letos se dá očekávat masivnější snaha občanských aktivit ve volebním turnaji. Zatímco v roce 2002 byly jedinou takovou aktivitou Příjemné Hranice, letos avizují volební ambice přinejmenším dva další občanské subjekty.

* * *

Na konci července je kandidátka těsně před uzavřením a probíhá vytváření volebního programu, který zde najde od konce srpna. Stránky také dostanou novou grafickou podobu.

* * *

Kandidátka uzavřena: průměrný věk 33 let, 11 žen a 12 mužů. Foto z jedné z předvolebních schůzek: 


 
21. a 28. července, 3. srpna 2006