Příjemné Hranice
        heja!
slunéčko

Zrod | Volební strana Příjemné Hranice se zrodila v roce 2002 spojením několika převážně kulturně zaměřených skupin, znepokojených chováním tehdejší radnice. Z nich se nejvýrazněji politicky profilovala občanská iniciativa Příjemný úder (1998–2002). Po vyhrocené předvolební kampani získaly Příjemné Hranice celkem 13,97 % hlasů.

Zastupitelé | Přepočteno na hlasy to znamenalo tři hlasy ve třiadvacetičlenném hranickém zastupitelstvu. Příjemné Hranice vytvořily koalici s volební stranou Hranice 2000 (starosta Juračka) a ODS (místostarosta Wildner), díky čemuž obsadily dvě místa v sedmičlenné městské radě. Podílejí se tak na všech dobrých i špatných rozhodnutích, které město v letech 2002–2006 udělalo. V městské radě byli: Radomír Fojtů, Jiří J. K. Nebeský, v zastupitelstvu dále: Jiří Nezhyba, kterého po dvou letech vystřídala Zuzana Korábová.

Představy x reality | Původní představy o radikální změně přístupu radnice k občanům (volební slogan: "velký úklid na radnici") vzaly postupně za své v konfrontaci s realitou úřednického systému a postoji kolegů z ostatních stran, jejichž představy o změnách byly mnohem méně radikální. Např. z navržené koncepce informační politiky byl kvůli odporu kolegů realizován jen zlomek – a to ještě po dlouhých bojích. Z hlediska podílu na obvyklé "správě věcí veřejných" považují zástupci PH své působení v zastupitelstvu za vcelku úspěšné.

Znovu | Při diskuzích nad smyslem druhé kandidatury v obecních volbách převážily nad negativy tyto důvody: po čtyřech letech v zastupitelstvu víme přesně, kterých konkrétních věcí chceme dosáhnout • víme "jak na to" • letošní volby by mohly přinést radikálnější obměnu zastupitelstva, která by umožnila provést podstatnější změny ve vztahu radnice k občanům, což stále zůstává naším hlavním cílem • a v neposlední řadě: bylo by příliš jednoduché to po čtyřech letech vzdát.

Web | Více informací o Příjemných Hranicích a jejich aktivitách v letech 2002–2006 najdete zde.


   • na úvod

   • volební program

   • přehled kandidátů

   • včera a dnes

   • aktuální zprávy

   • kontakt

volby, 20.-21. X. 2006